hacamat tedavisi

İbn-i Sina’nın geleneksel tıbbı

Murat Güloğlu

Sağlık alanında son günlerde konuşulan kimi yöntemler dikkatimi çekiyor.

Gittim uzmanına sordum nedir diye. İlki hacamat, ikincisi de bardak çekme. Ha bir de sülükle tedavi var ki onu sonra konuşacağız. Evet tamam tüm bu yöntemlere aşinayım ama detayları bilmiyorum. Bir de bakanlık tarafından geleneksel tedavilere yeşil ışık yakılınca tüm yollar İbn-i Sina’ya çıktı. Üstadın geleneksel tıbbi uygulamalarına daldım, gittim. Tam tabiriyle bir okyanus. 980 yılında doğan İranlı hekim ve bilim adamı İbn-i Sina, çalışmalarıyla tüm dünyayı etkileyen, eserleri Avrupa’daki tıp fakültelerinde yıllarca ders olarak okutulan çok ünlü bir hekim ve bilim adamı.

Batı kültüründe “Avicenna” olarak biliniyor. 16. ve 19. yüzyıllar arasında tüm dünyanın tıbbi referans olarak benimsediği bilim adamı; özellikle tıp, matematik, fizik, felsefe ve astronomi bilim dallarında yoğunlaşmış. Mesela batılı kaynaklarda “hekimlerin piri ve hükümdarı” olarak tanımlanır. Üstadın Tıp Kanunu (El Kanun fi’t Tıbb) adlı eseri, tıp tarihinin başyapıtlarından biri olarak kabul ediliyor. Estethica Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Akdoğan bana bu dehanın çalışmalarını ve geleneksel tıbbi uygulamalardan heyecanla söz açınca kayıtsız kalamadım araştırdıkça araştırdım.

KİŞİNİN MİZACINA GÖRE TEDAVİ

İbn-i Sina tıbbında insanlar fiziksel ve ruhsal özelliklerine göre 4 temel mizaca ayrılıyor; Demeviler, safraviler, balgamiler ve sodaviler. Doğanın 4 ana unsuru olan ateş, hava, su ve toprak da bu mizaçlarda değişik oranlarda kendini gösteriyor. Sırf bu mizacı öğrenmek için İran’da iki yıl dirsek çürütüyor tıp öğrencileri. Sadece insanların değil, organların, hastalıkların, yiyeceklerin, içeceklerin, bitkilerin, hayvanların, mevsimlerin ve yerlerin de mizacı tarif ediliyor bu tıpta.

Kişinin kendi mizacı ile bu mizaca uygun doğal unsurlar arasındaki dengenin bozulmasının hastalıklara yol açtığı kabul ediliyor. Aslolan “fiziksel ve ruhsal dengenin sağlanması”. İran’lı hekim hacamat yapmadan ya da bardak çekmeden önce öncelikle mizaç belirleniyor. Fiziksel ve ruhsal dengenin bozulmasıyla oluşan hastalıkları, bu dengeyi geri kazandırarak tedavi ediyor.

İBN-İ SİNA TIBBININ TEDAVİ ALANLARI

İbn-i Sina, yaklaşık bin yıl önce ilk apandisit ameliyatını yapan hekim olarak dikkat çekiyor. Katarakt, diyabet, şizofreni gibi o zamana dek çaresiz olan hastalıkların tedavisinde yakaladığı yüksek başarıyla tıbbi alanda tam anlamıyla çığır açmış. Hacamatla, bardak çekme yöntemiyle ve sülüklerle tedavide çok önemli hastalıklara dur denebiliyor. Mesela adet düzensizliği, baş, boyun, sırt, bel ve diz ağrıları, cilt hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları, iktidarsızlık, migren, cinsel hastalıklar, depresyon ve psikolojik sorunlar gibi, hemoroid gibi hastalıkları geleneksel metodlarla iyileştiriliyor.