İRAN TIP FAKÜLTESİNİN YAPTIĞI BİR ARAŞTIRMA

...

1 yaş üzeri 10 yaş altı 4 bin denek den 3 bin çocuğa hacamat yapılmış , diğer 1000 çocuğa hacamat yapılmamış ve aradaki fark şöyle gözlemlenmiştir;

  • 1-Altına ıslatma problemleri olan çocuklarda %92 oranında başarı gözlemlenmiştir. Bunlardan %83 oranı tamamen altına ıslatmayı bırakmış, küçük bir oran ise çok az veya nadiren ıslatma huyu kalmıştır
  • 2-Çocuklarda , yaşlarına göre daha olgun tavırlar sergiledikleri görülmüştür.
  • 3-Çocuklarda ve ergenlerde konsantrasyonları artırıp, öğrenmeleri, zekâları ve hafızaları güçlendirmesi.

PROF. ALTINTAŞ: KUPA TERAPİSİ TIBBIN ARAŞTIRMA KONULARINDAN BİRİ

...

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ayten Altıntaş da hacamat ve kupa terapisinin Osmanlı tıbbında çok uygulanan ve tıp kitaplarında yer alan yöntemler olduğunu söyledi. “Osmanlı tıbbında tedavi; bedende biriken ve atılmazsa hastalık yapan zararlı maddelerin uzaklaştırılması esasına göre temellendirilmiştir” diyen Prof. Altıntaş, “Hekim hastalığın nedenini teşhis ettikten sonra temizlenmesi gereken yere kupa uygular, gerekirse hacamat yapar, böylelikle hastalığa sebep olan maddeleri uzaklaştırarak vücudu arındırırdı.

İbn-i Sina’nın geleneksel tıbbı

Murat Güloğlu

Sağlık alanında son günlerde konuşulan kimi yöntemler dikkatimi çekiyor.

Gittim uzmanına sordum nedir diye. İlki hacamat, ikincisi de bardak çekme. Ha bir de sülükle tedavi var ki onu sonra konuşacağız. Evet tamam tüm bu yöntemlere aşinayım ama detayları bilmiyorum. Bir de bakanlık tarafından geleneksel tedavilere yeşil ışık yakılınca tüm yollar İbn-i Sina’ya çıktı. Üstadın geleneksel tıbbi uygulamalarına daldım, gittim. Tam tabiriyle bir okyanus. 980 yılında doğan İranlı hekim ve bilim adamı İbn-i Sina, çalışmalarıyla tüm dünyayı etkileyen, eserleri Avrupa’daki tıp fakültelerinde yıllarca ders olarak okutulan çok ünlü bir hekim ve bilim adamı.